PASIEKA ZARODOWA w Maciejowie

PASIEKA ZARODOWA w Maciejowie

"Pszczoła miód znosząca, największego podziwienia pomiędzy owadami godna, z dawna już baczność ludzi na siebie ściągała."

Jan Dzierżon, "Teorya i praktyka nowego pszczół lubownika"

PASIEKA MACIEJÓW

PROJEKTY"DOLINA STOBRAWY" Sp. z o.o.
Maciejów 8
46-211 Kujakowice Górne
77 413 19 77
pasieka@maciejow.eu


Lost Password